project:

Monsanto research center
wageningen, nederland

Seed Processing Holland heeft na een engineering, op het veredelingsstation van Monsanto Wageningen een stofafzuigingsinstallatie geïnstalleerd. In het project zaten bestaande en nieuwe zaaddors- en schoningsmachines geschikt voor veredelingsdoeleinden. De machines zijn met vaste en ook flexibele leidingen aangesloten op een centraal leidingwerk. Het centrale leidingwerk is weer aangesloten op een persluchtreinigend filter. Het stof wat hierbij vrijkomt wordt gefilterd en de schone lucht wordt weer terug geblazen in de betreffende ruimte wat energiebesparing opleverd. De stof wordt opgevangen in big-bag containers die eenvoudig verwijderd en geleegd kunnen worden.

vind de beste machines voor het verwerken van akkerbouwzaden

SEED PROCESSING HOLLAND

Zoutketen 12

1601 EX Enkhuizen

T : +31 (0)228 353 000  | E : sales@seedprocessing.nl

Postbus 32 | 1600 AA Enkhuizen